Ålfotbreen landskapsvernområde går heilt til Hyefjorden. Fjellsida har både varmekjære lauvtre og kalkkrevjande plantar. Foto: Alf Erik RøyrvikDei karaktreistiske hylleformasjonane i Ålfotbreen landskapsvernområde Foto: Alf Erik RøyrvikDei tre fjelltoppane (f.v.) Saga (1318 moh), Plogen (1357 moh) og Keipen (1362 moh) Foto: Alf Erik RøyrvikMyr i Straumsbotnen i Hyen Foto: Alf Erik RøyrvikGjegnen, 1670 moh. Foto: Edvin HugvikHyefjorden og Skjerdalen sett frå nord. Foto: Edvin Hugvik

Ålfotbreen landskapsvernområde

- Der bre møter hav

Ålfotbreen landskapsvernområde er eit område som vart verna 9. januar 2009. Området er på om lag 226 kvadratkilometer og ligg i kommunane Gloppen, Bremanger og Kinn. Ålfotbreen landskapsvernområde omfattar eit av dei mest nedbørsrike område i Noreg og dei vestlegaste og mest havpåverka isbreane i landet. Her er dessutan ein særs interessant geologi med devonske bergartar.


Nyhende

Nye nettsider for Ålfotbreen landskapsvernområde

Vi har fått laga nye nettsider for verneområdet. Dei nye sidene rettar seg mot besøkande som turistar og friluftsfolk. 

Alf Erik Røyrvik (Publisert:17.07.2020)

Nye informasjonsskilt om Ålfotbreen

Ålfotbreen verneområdestyre har fått laga nye informasjonsskilt, og no er skilta satt opp på ferjekaiene på Lote og Stårheim.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:05.06.2020 Sist endret:17.07.2020)

Nytt styre for Ålfotbreen landskapsvernområde

Ålfotbreen verneområdestyre pluss naturoppsyn og forvaltar. F.v. Irene Storøy, Janne Solheim, Jacob Nødseth, Åsmund Berthelsen, naturoppsyn Sverre Sæten og verneområdeforvaltar Alf Erik Røyrvik.

Etter kommune- og fylkstingsvalet i fjor haust er det oppnemnt eit nytt Ålfotbreen verneområdestyre. Det nye styret vart konstituerte seg og hadde sitt første styremøte 11. mars.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:06.04.2020 Sist endret:17.07.2020)

Besøksstrategi for Ålfotbreen landskapsvernområde

Ålfotbreen verneområdestyre har utarbeida ein besøksstrategi for landskapsvernområdet. Strategien  seier noko om korleis verneområdet og forvaltninga skal ta i mot dei som besøkjer verneområdet. Strategien ligg no ute på høyring der alle interesserte har høve til å kome med innspel.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:12.10.2018 Sist endret:17.07.2020)

Styremøte i Ålfotbreen verneområdestyre

Ålfotbreen verneområdestyre hadde styremøte nr 3/2016 den 16.des i Florø. Mellom anna vart det sett opp liste over ønska tiltak i bestillingsdialogen for 2017.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:30.12.2016 Sist endret:17.07.2020)

Endring av representant frå Bremanger kommune i verneområdestyret

Bremanger kommune har bytta representant til Ålfotbreen verneområdestyre. Marius Strømmen er ny fast styremedlem.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:30.12.2016 Sist endret:17.07.2020)
Vis nyhetsarkiv