Ålfotbreen landskapsvernområde går heilt til Hyefjorden. Fjellsida har både varmekjære lauvtre og kalkkrevjande plantar. Foto: Alf Erik RøyrvikDei karaktreistiske hylleformasjonane i Ålfotbreen landskapsvernområde Foto: Alf Erik RøyrvikDei tre fjelltoppane (f.v.) Saga (1318 moh), Plogen (1357 moh) og Keipen (1362 moh) Foto: Alf Erik RøyrvikMyr i Straumsbotnen i Hyen Foto: Alf Erik RøyrvikGjegnen, 1670 moh. Foto: Edvin HugvikHyefjorden og Skjerdalen sett frå nord. Foto: Edvin Hugvik

Ålfotbreen landskapsvernområde

- Der bre møter hav

Ålfotbreen landskapsvernområde er eit område som vart verna 9. januar 2009. Området er på om lag 226 kvadratkilometer og ligg i kommunane Gloppen, Bremanger og Flora. Ålfotbreen landskapsvernområde omfattar eit av dei mest nedbørsrike område i Noreg og dei vestlegaste og mest havpåverka isbreane i landet. Her er dessutan ein særs interessant geologi med devonske bergartar.


Nyhende

Besøksstrategi for Ålfotbreen landskapsvernområde
Alf Erik Røyrvik (Publisert:12.10.2018)
Les mer»
Styremøte i Ålfotbreen verneområdestyre
Alf Erik Røyrvik (Publisert:30.12.2016 Sist endret:12.10.2018)
Les mer»
Endring av representant frå Bremanger kommune i verneområdestyret
Alf Erik Røyrvik (Publisert:30.12.2016 Sist endret:12.10.2018)
Les mer»
Årsmelding for 2016
Alf Erik Røyrvik (Publisert:30.12.2016 Sist endret:12.10.2018)
Les mer»
Anbodskonkurranse om arbeid i verneområdet
Alf Erik Røyrvik (Publisert:09.05.2016 Sist endret:12.10.2018)
Les mer»
Nytt verneområdestyre for Ålfotbreen landskapsvernområde
Alf Erik Røyrvik (Publisert:13.04.2016 Sist endret:12.10.2018)
Les mer»
Årsmelding for Ålfotbreen 2015
Alf Erik Røyrvik (Publisert:29.12.2015 Sist endret:12.10.2018)
Les mer»
Styremøte i verneområdestyret
Alf Erik Røyrvik (Publisert:04.12.2015 Sist endret:12.10.2018)
Les mer»
Hugs vilkåra i løyvet!
Alf Erik Røyrvik (Publisert:07.10.2015 Sist endret:12.10.2018)
Les mer»
Utedo ved parkeringsplass på Bakkane i Hope, der rutene til Lavesteinen, Gjegnabu og Gjegnen startar.
Tiltak i landskapsvernområdet i 2016
Alf Erik Røyrvik (Publisert:25.09.2015 Sist endret:12.10.2018)
Les mer»
38 artiklar totalt. Viser treff 1 - 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. >
  6. »
Søk i artiklar