Ålfotbreen landskapsvernområde går heilt til Hyefjorden. Fjellsida har både varmekjære lauvtre og kalkkrevjande plantar. Foto: Alf Erik RøyrvikDei karaktreistiske hylleformasjonane i Ålfotbreen landskapsvernområde Foto: Alf Erik RøyrvikDei tre fjelltoppane (f.v.) Saga (1318 moh), Plogen (1357 moh) og Keipen (1362 moh) Foto: Alf Erik RøyrvikMyr i Straumsbotnen i Hyen Foto: Alf Erik RøyrvikGjegnen, 1670 moh. Foto: Edvin HugvikHyefjorden og Skjerdalen sett frå nord. Foto: Edvin Hugvik

Ålfotbreen landskapsvernområde

- Der bre møter hav

Ålfotbreen landskapsvernområde er eit område som vart verna 9. januar 2009. Området er på om lag 226 kvadratkilometer og ligg i kommunane Gloppen, Bremanger og Kinn. Ålfotbreen landskapsvernområde omfattar eit av dei mest nedbørsrike område i Noreg og dei vestlegaste og mest havpåverka isbreane i landet. Her er dessutan ein særs interessant geologi med devonske bergartar.


Nyhende

Styremøte i verneområdestyret
Alf Erik Røyrvik (Publisert:04.12.2015 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
Hugs vilkåra i løyvet!
Alf Erik Røyrvik (Publisert:07.10.2015 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
Utedo ved parkeringsplass på Bakkane i Hope, der rutene til Lavesteinen, Gjegnabu og Gjegnen startar.
Tiltak i landskapsvernområdet i 2016
Alf Erik Røyrvik (Publisert:25.09.2015 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
No kan du søkje om motorferdsel i landskapsvernområdet på nett
Alf Erik Røyrvik (Publisert:10.07.2015 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
Utedo ved parkeringsplass på Bakkane i Hope, der rutene til Lavesteinen, Gjegnabu og Gjegnen startar.
Utedo i Hope
Alf Erik Røyrvik (Publisert:11.06.2015 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
Protokoll etter styremøte nr 1/15
Alf Erik Røyrvik (Publisert:18.05.2015 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
Møte i Fagleg Rådgjevande utval for Ålfotbreen
Alf Erik Røyrvik (Publisert:04.03.2015 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
Høyringsinnspel til forvaltningsplanen
Alf Erik Røyrvik (Publisert:06.01.2015 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
Årsmelding for Ålfotbreen landskapsvernområde 2014
Alf Erik Røyrvik (Publisert:22.12.2014 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
Framlegg til forvaltningsplan er no ute på høyring
Alf Erik Røyrvik (Publisert:29.10.2014 Sist endret:17.07.2020)
Les mer»
41 artiklar totalt. Viser treff 10 - 20
  1. «
  2. <
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5
  8. >
  9. »
Søk i artiklar