Forvaltning

Myr i Straumsbotnen i Hyen
Myr i Straumsbotnen i Hyen, Foto: Alf Erik Røyrvik

Her kan du finne informasjon om oppbygging av forvaltninga, korleis ein går fram dersom ein skal søke om dispensasjon, saksgang, klagegang og så bortetter.

Sjå i menyen til venstre

(Publisert:25.07.2012 Sist endret:20.12.2013)