Elektronisk søknad om motorferdsel

Her kan du søke elektronisk om løyve til å bruke motorferdsel i landskapsvernområdet.

Den enklaste og mest praktiske måten å søke om motorferdsel i landskapsvernområdet på, er å bruke dette nettbaserte søknadsskjemaet. Fyller du ut dette skjemaet, so får forvaltninga dei opplysningane som trengs for å handsame søknaden. Søknaden vert og automatisk journalført.

Fyll ut skjemaet so fullstendig som muleg. Dette er dei opplysningane som trengs for å handssame ein slik søknad. Dersom skjemaet er ufullstendig, so kan ikkje saka handsamast.

Elektronisk søknadsskjema motorferdsel

Ta kontakt med verneområdeforvaltar om du har spørsmål.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:10.07.2015 Sist endret:22.03.2018)