Kontakt

Gjegnen, 1670 moh.
Gjegnen, 1670 moh., Foto: Edvin Hugvik

Kontaktinformasjon til verneområdeforvaltaren:

Alf Erik Røyrvik
tlf: 576 43 138
mob: 95 88 94 75
e-post: fmsfalr@fylkesmannen.no

postadresse: Postboks 300, 6821 Sandane

besøksadresse: Sandane Næringshage, Sandane Senter 3. etasje

Verneområdeforvaltar Alf Erik Røyrvik


Statens naturoppsyn lokalt

SNO er tilsynsmyndigheit og skal blant anna følgje med på at brukarar av verneområda overheld forskrift og forvaltningsvedtak. Blant anna er det vanleg å sette vilkår om at SNO skal varslast ved løyve til motorferdsel etter verneforskrifta. SNO - Sandanev/ Rune HolenPostboks 300, 6823 Sandane tlf: 975 95 102e-post: rune.holen@miljodir.no 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:07.10.2015)
Les mer

Lenkar

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane  Klima- og miljødepartementet  Miljødirektoratet  Statens naturoppsyn  Flora turlag Keipen turlag Midtre Nordfjord turlag    

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:09.06.2017)
Les mer