Årsmelding for 2016

Verneområdeforvaltaren har skrive ei  årsmelding for2016 i Ålfotbreen landskapsvernomåde.

Årsmeldinga er ei kort oppsummering over kva saker som har vore handsama, kva tiltak og prosjekt som har vore prioritert og litt om økonomi.

Årsmeldinga for 2016 og for dei føregåande åra finn du her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:30.12.2016 Sist endret:12.10.2018)