Årsmelding for Ålfotbreen 2015

Her er årsmelding for Ålfotbreen landskapsvernområde og verneområdestyret for 2015.

Årsmeldinga er ei oppsummering av kva som har skjedd i landskapsvernområdet siste året. Her finn du ein kort presentasjon av styret sitt arbeid, løyver som er gjevne og saker som er handsama, bruk av midlar og ikkje minst kva tiltak som er gjort i regi av forvaltninga i 2015.

Årsmeldinga for 2015 finn du nederst på sida.

Her finn du årsmeldingane for føregåande år.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:29.12.2015 Sist endret:17.07.2020)