Årsmelding for Ålfotbreen landskapsvernområde 2013

Hyefjorden og Skjerdalen sett frå nord.
Hyefjorden og Skjerdalen sett frå nord., Foto: Edvin Hugvik

Årsmeldinga er ei kort oppsummeringa va forvaltning, aktivitet og forvaltning av Ålfotbreen landskapsvernområdet i 2013.

I årsmeldinga kan man lese om styret sin aktivitet, saker som det har blitt jobba med, bruken av midlar og forvaltar sin aktivitet. I tillegg er her nokre flotte bilete frå Ålfotbreen landskapsvernområde.

Årsmeldingane vert lagt ut her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:10.01.2014 Sist endret:17.07.2020)