Årsmelding for Ålfotbreen landskapsvernområde 2014

Årsmelding for Ålfotbreen landskapsvernområde er eit kort samandrag over saker, aktivitet og tiltak i forvaltninga av verneområdet i året som har gått.

Her kan du lese om styret og forvaltar sin aktivitet, økonomi, tiltak, saker og ikkje minst sjå fine bilete frå området.

Lenke til årsmeldinga finn du under her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:22.12.2014 Sist endret:17.07.2020)