Høyringsinnspel til forvaltningsplanen

Høyringsfristen er no ute, og her er dei innspela som har kome inn til framlegget til forvaltningsplan for Ålfotbreen landskapsvernområde.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:06.01.2015 Sist endret:06.04.2020)