Nettsider for Ålfotbreen

Då er Ålfotbreen landskapsvernområde på nett!

Alle nasjonalparkar og større verneområder skal etterkvart få eigne nettsider. Sidene skal vere ein nettstad der brukarar, grunneigarar og andre kan finne informasjon om verneområdet og forvaltininga. Det er verneområdeforvaltninga som oppdaterer og dreiver nettsidene, og sidene vert ein viktig kanal for forvaltninga og styret for å få ut nyhender og informasjon.

De vil finne ein del informasjon under dei ulike fanene øverst på sida. Til dømes vil de under fana Verneområde finne informasjon om kva reglar som gjeld i landskapsvernområdet.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:26.07.2012 Sist endret:09.01.2013)