Protokoll etter styremøte nr 1/15

Ålfotbreen verneområdestyre hadde styremøte 20. april på Sandane.

Protokoll etter møtet finn de her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:18.05.2015 Sist endret:06.04.2020)