Styremøte 1/14 i verneområdestyret

Ålfotbreen verneområdestyre hadde styremøte på måndag 28. april.

Det var ei kort sakliste denne gangen. Einaste vedtakssaka var fordeling av 180.000 kr som styret og naturoppsyn har fått tildelt gjennom bestillingsdialogen.

 

Protokoll frå møtet finn de her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:02.05.2014 Sist endret:17.07.2020)