Styremøte nr 3/13 i verneområdestyret

Måndag 2. desember hadde Ålfotbreen verneområdestyre styremøte på Havly i Bremanger. Der vart det mellom anna tildelt tiltaksmidlar til infrastrukturtiltak og satt opp bestilling for neste års bestillingsdialog med Statens naturoppsyn.

Protokoll etter styremøtet finn du her.

(Publisert:19.12.2013 Sist endret:05.06.2020)