Planer og publikasjoner

Konglomerat i Ålfotbreen landskapsvernområde
Konglomerat i Ålfotbreen landskapsvernområde, Foto: Rune Holen


Kongelig resolusjon

Kongeleg resolusjon er eit vedtak fatta av Kongen i statsråd. Vedtak om vern vert fatta som konglege resolusjonar. For kvart verneområde er det og utarbeida eit føredrag som grunnlag for vedtaket.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.07.2012)

Forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Ålfotbreen landskapsvernområde er eit hjelpemiddel for forvaltninga for å få ei konsekvent og rettferdig sakshandsaming. Det er og eit hjelpemiddel for brukarar, grunneigarar og andre som vi ha ein innblikk i forvaltninga.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:21.12.2011 Sist endret:29.03.2016)

Besøksstrategi for Ålfotbreen LVO

Ålfotbreen verneområdestyre har utarbeida besøksstrategi for Ålfotbreen landskapsvernområde. Besøksstrategien seier noko om korleis forvaltninga skal ta i mot og handtere dei som besøker verneområdet. 

Alf Erik Røyrvik (Publisert:23.05.2019)

Årsmelding

Her vert årsmeldingane for Ålfotbreen landskapsvernområde lagt ut.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:27.02.2013 Sist endret:23.05.2019)