Årsmelding

Her vert årsmeldingane for Ålfotbreen landskapsvernområde lagt ut.

Årsmeldingane er er relativt enkle og gjev ei kort oversikt over aktivitet, tiltak og forvaltning i verneområdet. der er og ein grov oversikt over rekneskapen for verneområdet og forvaltningsknutepunktet.

Årsmelding for 2018

Årsmelding for 2017

Årsmelding for 2016

Årsmelding for 2015

Årsmelding for 2014

Årsmelding for 2013

Årsmeldinga for 2012 ligg her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:27.02.2013 Sist endret:23.05.2019)