Styret

Ålfotbreen verneområdestyre f.v Gunn Sande - fylkeskommunen, Marius Strømmen (vara) - Bremanger, Hege Lothe (styreleiar) - Gloppen, Jan Henrik Nygård - Flora.
Ålfotbreen verneområdestyre f.v Gunn Sande - fylkeskommunen, Marius Strømmen (vara) - Bremanger, Hege Lothe (styreleiar) - Gloppen, Jan Henrik Nygård - Flora.

Vedtekter

Det er fastsett eigne vedtekter for styret, styret sitt arbeid og forvaltninga. Vedtektene er fastsette av Miljøverndepartementet og gjeld kun for Ålfotbreen verneområdestyre. Alle verneområdestyre har eigne vedtekter.

Styremedlemmer

Styret for Ålfotbreen landskapsvernområde for perioden 2020-2023 vart konstituert 11. mars 2020.

Rådgjevande utval

Ålfotbreen verneområdestyre har oppnemnt Rådgjevande utval for landskapsvernområdet. Det er eit utval samansett av brukarar, grunneigarar og næringsliv som skal komme med innspel til styret, og som styret kan bruke som høyringsorgan i ymse saker.

Alf Erik Røyrvik

Styredokument

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)

Arkiv

Her blir artikler arkivert