Styredokument

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)

Protokoll styremøter

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Styret for Ålfotbreen landskapsvernområde

Sakspapir / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjere endeleg vedtak (sjå protokoll)