Gjennomførte tiltak

Utedo ved parkeringsplass på Bakkane i Hope, der rutene til Lavesteinen, Gjegnabu og Gjegnen startar.
Utedo ved parkeringsplass på Bakkane i Hope, der rutene til Lavesteinen, Gjegnabu og Gjegnen startar., Foto: Alf Erik Røyrvik

Her finn du oversikt over kva tiltak som har blitt gjennomført i landskapsvernområdet

Denne oversikta gjeld tiltak som er gjort av, eller på oppdrag for, verneområdeforvaltninga. Her er og tiltak som andre har stått for, men kor verneområdeforvaltninga har bidrege med midlar. Private tiltak og tiltak som organisasjonar og liknande gjennomfører, er ikkje teke med her.

Alf Erik Røyrvik (Publisert:21.12.2011 Sist endret:09.06.2017)