Klopper i Ånderdalen Foto: Ingve BirkelandSelfjorden Foto: Hans Peder PedersenKolkjerka ligger som et sentralt landskapselement i nasjonalparken. Foto: Ingve BirkelandSkoglifjellet Foto: Ingve Birkeland Foto: Ingve BirkelandÅndergammen Foto: Ingve BirkelandEndemorene ved Storholtet Foto: Ingve BirkelandTverrelva renner ut i Gjeska Foto: Ingve BirkelandGjeskefossen Foto: Ingve Birkeland

Ånderdalen nasjonalpark

Velkommen til rimfrosten, forsteina kvæna, marmorfuru og storlomens intense rop i skumringen...

Kontrastenes rike

Ånderdalen på Senja er vernet for å ta vare på et mangfoldig nordnorsk kystlandskap. Fra den rolige lune furuskogen på innersida  til de høge og ville fjellene som møter storhavet som en vegg i vest. Nasjonalparken er et viktig område for biologisk mangfold og har gamle kulturhistoriske spor som gjenspeiler bruken av området.


Nyheter

Ånderbu er opptatt i perioden 10-15. september

Myr og liskog i Ånderdalen

Ecofact Nord AS gjennomfører naturtypekartlegging (NiN-kartlegging) i Ånderdalen nasjonalpark i perioden 10-15. september. Dette er på oppdrag fra Miljødirektoratet. Ånderbu vil være opptatt i denne perioden.

(Publisert:07.09.2017 Sist endret:08.09.2017)

Ånderbu er opptatt i perioden 28.8-1.9.17

Fjelltjenesten: Ånderbu opptatt

(Publisert:29.08.2017 Sist endret:07.09.2017)

Besøkskartlegging i Ånderdalen nasjonalpark 2017

Forside av rapport

Sommeren og høsten 2016 gjennomførte Norsk institutt for naturforskning en besøkskartlegging i Ånderdalen nasjonalpark. Kartleggingen ble gjennomført på oppdrag fra Ånderdalen nasjonalparkstyre.

(Publisert:08.08.2017 Sist endret:07.09.2017)

Skolebesøk Utstilling Vikstranda skole 1-4 klasse

Mandag 8. februar fikk Truls Nilsen som er formidler ved Midt-Troms museum besøk av en lærevillig gjeng fra Vikstranda skole. Temaet for besøket var samisk språk og historie på Senja.

(Publisert:08.02.2016 Sist endret:07.09.2017)

Samefolkets dag – Vinteraktivitetsdag 7. januar

Sødag 7. januar ble den årlige markeringen av Samefolkets dag og vinteraktivitetsdagen arrangert på Sázza Senja natur og kultursenter arrangert.  I overkant av 150 mennesker møtte og fikk oppleve et variert program med Yukigassen (snøballkrig), skisporlek og flott konsert med med Privelegium, Fresk ungdom og Arvvas.  

(Publisert:08.02.2016 Sist endret:07.09.2017)

Presentasjon av design på utstilling

Gjennomgang av design til utstilling

I uke 44 har nasjonalparkstyret og Midt-Troms museum fått presentert designet til utstillingen.

(Publisert:31.10.2014 Sist endret:08.02.2016)

Restaurert Åndergamme

Nyretaurert Åndergamme Aug 2014

Forrige torsdag overnattet nasjonalparkforvalter i den nyrestaurerte Åndergammen. Den har blitt veldig fin og oppleves som ny. Det er Espen Prestbakmo og Bjørn Svanteson (Statskog) som har utført selve jobben.

(Publisert:25.08.2014 Sist endret:08.02.2016)

Rapport fra fugletur 24. mai - Nasjonalparkdag

Skjalg og Håkon Stangnes

Til tross for litt hustrig vær og lite fuglesang møtte to barske karer (Skjalg og Håkon Stangnes)opp sammen med faren for å se og lytte etter fugl i nasjonalparken.

(Publisert:03.06.2014 Sist endret:08.02.2016)

Sážža Senja natur- og kultursenter

Sážža Senja natur- og kultursenter

Forvaltningsknutepunkt Øverbotn - Sážža Senja natur- og kultursenter

(Publisert:03.06.2014 Sist endret:08.02.2016)

Ånderdalen nasjonalparkdag 24. mai 2014

Sidensvans

Ånderdalen nasjonalparkstyre inviterer til markering av Europeisk nasjonalparkdag med fugletur for hele familien.

(Publisert:02.05.2014 Sist endret:08.02.2016)
Vis nyhetsarkiv