Kart

Kart med veibeskrivelse
Kart med veibeskrivelse, Foto: DN

Alle verneområder i Norge vises i naturbasen. Her finner du i tillegg informasjon om viktige områder for sjeldne planter, dyr, naturtyper, samt viktige kukturlandskap og sikrede friluftslivsområder.

Nedenfor finner du direkte lenke til Ånderdalen nasjonalpark.

Du finner også inngangen til naturbasen og Tromsatlas. Tips: Zoom inn ønsket område, velg så tema til høyre og klikk oppdater.

Naturbasen driftes av Direktoratet for naturforvaltning.

Tromsatlas er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms.

(Publisert:10.01.2013 Sist endret:11.01.2013)