Ånderbu er opptatt i perioden 10-15. september

Myr og liskog i Ånderdalen
Myr og liskog i Ånderdalen, Foto: Ingve Birkeland

Ecofact Nord AS gjennomfører naturtypekartlegging (NiN-kartlegging) i Ånderdalen nasjonalpark i perioden 10-15. september. Dette er på oppdrag fra Miljødirektoratet. Ånderbu vil være opptatt i denne perioden.

(Publisert:07.09.2017 Sist endret:08.09.2017)