Besøkskartlegging i Ånderdalen nasjonalpark 2017

Forside av rapport
Forside av rapport, Foto: NINA

Sommeren og høsten 2016 gjennomførte Norsk institutt for naturforskning en besøkskartlegging i Ånderdalen nasjonalpark. Kartleggingen ble gjennomført på oppdrag fra Ånderdalen nasjonalparkstyre.

Besøkskartleggingen er et viktig ledd i å få økt kunnskapsgrunnlaget over brukerne av nasjonalparken. Resultatene fra kartleggingen vil nå bli brukt i besøksforvaltningen av nasjonalparken. I første omgang så skal det utarbeides en besøksstrategi som en del av forvaltningsplanarbeidet.

Kartelggingen viser bla. at de besøkende om sommeren i stor grad er utlendinger (64 %) og at det er stor andel førstegangsbesøkende (76 %).

For å lese selve rapoorten trykker du på linken under:

 

(Publisert:08.08.2017 Sist endret:07.09.2017)