Lokale vedprodusenter?

Kaffekoking på rasteplassen ved Åndervatnet
Kaffekoking på rasteplassen ved Åndervatnet, Foto: Ingve Birkeland

Ånderdalen nasjonalparkstyre er ansvarlig for at det er tilstrekkelig med ved på rasteplassen ved Åndervatnet, til Åndergammen og til den nye koia ved Åndervatnet. Å legge til rette med tørr ved er et viktig skjøtselstiltak og vil øke naturopplevelsen for brukerne av nasjonalparken.

I den forbindelse ønsker vi tilbakemelding fra lokale vedprodusenter på pris pr. 60 l sekker. Årlig behov ligger på rundt 100 sekker. Behovet for mer ved kan øke med mer tilrettelegging i nasjonalparken.

 Veden skal leveres ved forvaltningsknutepunktet på Øverbotn.

Tilbakemelding sendes til :

fmtribi@fylkesmannen.no

 

Eller 48152290

(Publisert:28.02.2014 Sist endret:08.02.2016)