Rapport fra fugletur 24. mai - Nasjonalparkdag

Skjalg og Håkon Stangnes
Skjalg og Håkon Stangnes, Foto: Ingve Birkeland

Til tross for litt hustrig vær og lite fuglesang møtte to barske karer (Skjalg og Håkon Stangnes)opp sammen med faren for å se og lytte etter fugl i nasjonalparken.

Vi fikk blandt annet høre bjørkefink, løvsanger, rødstjert, gråsisik, gråtrost, svart-hvit fluesnapper, trepiplerke og småspove. Alle vanlige fuglearter i nasjonalparken.

(Publisert:03.06.2014 Sist endret:08.02.2016)