Planer og publikasjoner

Utløpet av Selfjordvatnet med Kvænan i bakgrunnen.
Utløpet av Selfjordvatnet med Kvænan i bakgrunnen., Foto: Ingve Birkeland

 

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:04.01.2013)

Kongelig resolusjon

Kongelig resolusjon er et vedtak fattet av Kongen i statsråd. Vedtak om vern blir fattet som kongelige resolusjoner. For hvert verneområde er det også utarbeidet et forarbeid som grunnlag for vedtaket.

(Publisert:04.01.2013)

Lovverk

Ånderdalen nasjonalparkstyre forvalter nasjonalparken på grunnlag av Verneforskrift for Ånderdalen nasjonalpark, Naturmangfoldloven og Kulturminneloven. Her finner du lenke til disse dokumentene:

Brosjyre

Her kan du laste ned Direktoratet for naturforvaltning sin brosjyre om Ånderdalen nasjonalpark

(Publisert:03.01.2013 Sist endret:11.01.2013)

Forvaltningsplan

Nasjonalparkstyret har vedtatt at arbeidet med forvaltningsplanen skal ha oppstart i 2013. Oppstartsmeldingen er nå sendt ut på høring med høringsfrist 20. september 2013. Oppstartsmøter: Torsken Kommune, Medby skole 3. september kl 1900 Tranøy kommune, Øverbotn 4. september kl 1900

(Publisert:03.01.2013 Sist endret:26.08.2013)