Styret

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:04.01.2013)

Styremedlemmer

Ånderdalen nasjonalparkstyre fra venstre Line Miriam Sandberg (Troms Fylkeskommune), Hans Peder Pedersen (Torsken kommune), Odd Arne Andreassen (Tranøy kommune) og Anne Berit Påve Kristiansen (Sametinget)

Ånderdalen nasjonalparkstyre fra venstre Line Miriam Sandberg (Troms Fylkeskommune), Hans Peder Pedersen (Torsken kommune), Odd Arne Andreassen (Tranøy kommune) og Anne Berit Påve Kristiansen (Sametinget)    Ånderdalen Nasjonalparkstyre består av 4 styremedlemmer oppnevnt av henholdsvis Tranøy og Torsken kommune, Troms fylkeskommune og Sametinget.

(Publisert:21.12.2012 Sist endret:24.01.2014)

Faglig rådgivende utvalg

Faglig rådgivende utvalg på befaring sammen med nasjonalparkstyret høsten 2012. (Foto: Ingve Birkeland).

Det rådgivende utvalget til Ånderdalen nasjonalpark skal sikre involvering av ulike interesser i nasjonalparken. Utvalget skal ikke behandle enkeltsaker, men kunne gi råd om overordnede strategier og særlige forhold.

(Publisert:21.12.2012 Sist endret:14.01.2013)

Vedtekter

Naturtypekartlegging i ospeholtet ved Storholtet.

Vedtektene setter rammen for verneområdestyret sitt arbeid som forvaltingsmyndighet.  

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:04.01.2013)

Møtekalender

Ånderdalen nasjonalparkstyre

Styredokumenter

(Publisert:04.01.2013)