Tiltak og prosjekt

Verneområdeforvaltningen gjennomfører hvert år flere tiltak knyttet til vedlikehold, skjøtsel og tilrettelegging. Ånderdalen  nasjonalparkstyre søker om midler fra sentrale styresmakter til ulike prosjekter. Som regel skjer dette i tett samarbeid med det lokale naturoppsynet (SNO). Lokale organisasjoner, bygdelag og turlag kan også være sentrale i gjennomføringen av prosjekt.

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:11.01.2013)

Gjennomførte tiltak

Rasteplassen ved Åndervatnet (2009)

Fylkesmannen i Troms har frem til etableringen av den nye forvaltningsordningen med nasjonalparkstyre, hatt forvaltningsansvaret for Ånderdalen nasjonalpark. Sammen med Statens naturoppsyn (SNO) og grunneier (Statskog) har fylkesmannen initiert ulike tiltak som har vært knyttet til informasjon, tilrettelegging og skjøtsel.

(Publisert:03.01.2013 Sist endret:11.01.2013)

Planlagte tiltak

Skilt i Kaperdalen

Ånderdalen nasjonalparkstyre har utarbeidet en tiltaksplan for 2013 og 2014. Denne planen er et plandokument med prioriteringer knyttet til skjøtslet, tilrettelegging og investeringer i Ånderdalen nasjonalpark.

(Publisert:03.01.2013 Sist endret:14.01.2013)

Bestillingsdialogen

Spor etter tretåspett

Bestillingsdialogen er en årlig prosess som alle verneområdestyrer og alle fylkesmenn har med Statens naturoppsyn, der en melder inn hvilke behov en har for midler og arbeidskraft i de ulike verneområdene. 

(Publisert:03.01.2013 Sist endret:14.01.2013)