Hovudbilete

Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne Nasjonalparkstyre

Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne


Kremen av trøndelag.... Velkommen til et av Sør-Norges størst sammenhengende villmarksområder!

Blåfjella/Skjækerfjella er en av de største nasjonalparkene i Norge. Landskapet varierer fra mektige skogdaler med innslag av urskog til høyfjell. Her kan du oppleve mange sårbare plante- og dyrearter i en særpreget og variert natur.

Lierne nasjonalpark er ikke av de største, men byr på opplevelser i et særpreget landskap. Tar man med de tilgrensede verneområdene i Sverige er området et stort sammenhengende fjellområde nærmest uten teknske inngrep. Karakteristisk for området er store økologiske strukturer som er særlig viktige for dyre- og planteivet. Landskapsformene inneholder mangfoldige spor etter siste istid.

Både Låarte-Shækere og Lijre Nasjonalparker er sentrale sør-samisk områder. Landskapet her har vært arbeidsområdet for reindrift i over 500 år. Det finnes mange sør-samiske kulturminner, for eksempel boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder. Aktiviteter som jakt, fiske og sanking kan føres helt tilbake til steinalderen, fra 7000 f.Kr.


Nyheter

Oppstartsmelding for revidering av forvaltningsplanene

Hundespann ved Tjohkele / Lurusneisa. Foto: Steinar Johansen

Oppstartsmelding for revidering av forvaltningsplanene. Link til oppstartsmelding finner du her: Oppstartsmelding for revidering av forvaltningsplanene

(Publisert:12.01.2017)