Styremedlemmer

Medlemmene i nasjonalparkstyret er lokale og regionale politikere fra de 4 kommunene og 2 fylkene som berøres av verneområdene. Fra kommunene er medlemmene ordfører eller varaordfører.

Følgende personer utgjør nasjonalparkstyret:

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer

Leder

Stian Brekkvassmo

Odd Inge Myrvold 

Namsskogan kommune 

Nestleder

Bjørn Ivar Lamo

Beate Aimee Kroken

Grane kommune

Styremedlem

Harald Lie

Anja Kastnes 

Hattfjelldal kommune

Styremedlem

Bodil Haukø

Hans Oskar Devik

Røyrvik kommune 

Styremedlem

Anne Stenhammer

Martin Skjefstad

Nordland fylkeskommune  

Styremedlem  

Anne Marit Mevassvik  

Terje Sørvik

Trøndelag fylkeskommune

Styremedlem

Algot Peder Jåma

Liv Karin Joma

Sametinget

Styremedlem

Anders Anta Joma

Aslak Anta Jåma

Sametinget

Styremedlem

Inger Marit Eira-Åhrén

Eva Benedikke B Jåma

Sametinget

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:23.05.2018)