Foto: Peter C. A. Köller Foto: Peter C. A. Köller Foto: Peter C. A. Köller

Brattefjell-Vindeggen

Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde ligg i eit fjellområde sud-aust for Møsvatn i Telemark. Namnet skriv seg frå dei to fjella Brattefjell(1540 moh) og Vindeggen(1516 moh) som ligg i kjerna av fjellområdet. Samla areal er snaut 382 kvadratkilometer. Området er i privat eige fordelt på 299 eigedomar.

Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde blei oppretta i 2000. Utanom Hardangervidda er Brattefjell-Vindeggen det største samanhengande fjellområdet i Telemark utan vesentlege tekniske inngrep. Området ligg innafor kommunane Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje og ligg sør for Møsvatn/Rjukan, vest for Gaustatoppen, nord for Hjartdal og aust for Rauland.

Føremålet med å verne Brattefjell-Vindeggen er å ta vare på eit vakkert og eigenarta naturlandskap med urørt høgfjell og fjellskogområde, ta vare på det biologiske mangfaldet i området med villreinstamme og eit rikt plante- og dyreliv, og å ta vare på verdifulle kulturlandskap og kulturminne. 


Nyhende

Styredokument

.

(Publisert:16.02.2017 Sist endret:18.05.2017)

Saksdokument styremøtet 14.11.15

.

(Publisert:28.11.2016 Sist endret:08.02.2017)

Forvaltningsplan 2017 - 2027 ute til høyring

Forvaltningsplan for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 2017 - 2027 er nå lagt ut til høyring. Verneområdestyret har i lengre tid jobba med justeringar og tilpassingar, slik at ein no har ein moderne plan som er grei og lese. Høringsfristen er 31.10.16, og uttaler sendast fmtepko@fylkesmannen.no. Ein kan enten lese gjennom høyringsutkastet som e-book, eller laste ned .pdf-versjon her ...

(Publisert:12.09.2016 Sist endret:08.02.2017)

Høstens første styremøte

.

(Publisert:24.08.2016 Sist endret:08.02.2017)

Protokoll fra styremøtet 30.05.16

.

(Publisert:08.06.2016 Sist endret:08.02.2017)

Møte i verneområdestyret

.

(Publisert:21.05.2016 Sist endret:08.02.2017)
Vis nyhetsarkiv