Kart

Kart

Gausdalen, vestsida av Gaustatoppen.
Gausdalen, vestsida av Gaustatoppen., Foto: Peter C. A. Köller

 

Til forvaltningsplanen er det 3 tilhøyrande temakart. Dette er:

Bygningar

Motorferdsle og villrein

Stiar og løypar

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:09.04.2014)