Årets første styremøte - 04.02.21

Det er planlagt møte i verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen LVO torsdag 4. februar kl. 12.00. Møtet vil bli gjennomført på Teams.

Møteinnkalling finn du her.

(Publisert:12.01.2021 Sist endret:10.02.2021)