Forvaltningsplan 2017 - 2027 er vedtatt

Forvaltningsplan for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde 2017 - 2027 blei i sumar godkjent av Miljødirektoratet. Verneområdestyret har i lengre tid jobba med justeringar og tilpassingar, slik at ein no har ein moderne plan som er grei og lese og som vi håpar blir eit godt verktøy i forvaltninga dei neste åra.

Planen er sendt alle grunneigarar, kommunane, interesse- og næringsorganisasjonar mv. Er det likevel nokon intresentar som ikkje har fått eit eksemplar, kan det meldast fmtepko@fylkesmannen.no. Om ein synes det er greitt å lesa på skjermen, eller ønskjer å laste ned ein versjon, kan det gjørast her e-book eller .pdf-versjon.

 

(Publisert:12.09.2016 Sist endret:10.02.2021)