Protokoll frå styremøte 18.03.21

Møteprotokollen frå styremøte 18.03.21 er nå godkjent. Du finn den i lenka under.  

Protokollen finn du her

(Publisert:24.03.2021)