Styret


Vedtekter

Vedtektene set rammene for verneområdestyret sitt arbeid som forvaltningsmyndigheit. I brev datert 26. august 2010 frå statsråden i Miljøverndepartementet vart det vedteke at det skulle etablerast eit verneområdestyre for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde. Vedtektene følgjer brevet. Vedtektene listar opp føremål, mynde, geografisk avgrensing, samansetning av styret og oppgåver ...

Styremedlemmer

Medlemmene i verneområdestyret er lokale og regionale politikarar. Her får du ei oversikt over styremedlemmene.

Fagleg rådgjevande utval

Det blei i 2012 oppretta et fagleg rådgjevande utval for Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde. Utvalet er samansett av representantar frå ulike lag, foreningar og organisasjonar. Felles er deira interesse for det som skjer i verneområdet. Utvalet blir kalla saman ein gong i året. På møtet orienterar verneområdestyret om aktiviteten sida førre møte og om spesielle problemstillingar. Deretter ...

Styredokument

Her finner du oversikt over møteinnkalling, saksframlegg og møteprotokoller.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:23.04.2013)

Arkiv

Her blir artikler arkivert