Innkalling og saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til verneområdestyret i forkant av møtet. Styret har forvaltningsmyndigheit og fattar endeleg vedtak(sjå protokoll)

Sekretariatet førebur saker for verneområdestyret. Desse saksframlegga skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuell lovheimel og presentere vurderingane og framlegg til vedtak gjort av sekretariatet.


2020

.

(Publisert:29.04.2020 Sist endret:19.06.2020)

2019

.

(Publisert:04.02.2019 Sist endret:29.04.2020)

2018

.

(Publisert:21.02.2018 Sist endret:29.04.2020)

2017

.

(Publisert:20.02.2017 Sist endret:29.04.2020)

2016

.

(Publisert:07.04.2016 Sist endret:29.04.2020)

2015

.

(Publisert:28.01.2015 Sist endret:29.04.2020)

2014

.