Statens naturoppsyn i Breheimen. Foto: Eldrid NedreloVillrein Foto: P.O.HaugenRåsane i Mørkridsdalen Foto: Liv Byrkjeland - SNOMårådalen mot Raudegga Foto: Bjørn DalenRennande vatn i Mørkridsdalen. Foto: Eldrid Nedrelo

Breheimen

- frå evig is til frodige stølsdalar

I Breheimen finn ein både nokre av dei mest nedbørsrike og dei mest nedbørsfattige områda i landet. Verneområdet går frå det meir oseaniske klimaet i vest, over Langfjella, til det typiske kontinentale på austsida. Området strekkjer seg frå kring 100 moh. ved starten av Mørkridsdalen til toppen av Store Hestbrepigg på 2172 moh. Landskapet har blitt forma av isbrear, skred og andre geologiske prosessar gjennom hundretusener av år.

I dag finn ein alt ifrå frodige stølsdalar til karrig høgfjell og isbrear, og Breheimen framstår som ein av dei mest varierte nasjonalparkane våre. Her er eit breidt spekter av naturopplevingar, landskapsopplevingar og friluftsopplevingar.

Sjå eit utval av bilete i biletgalleriet.


Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her

 


Nyhende

Det nye nasjonalparkstyret er forvaltningsmyndigheit for eit svært variert og mangfaldig område.
Nytt nasjonalparkstyre på plass i Breheimen
(Publisert:08.04.2016 Sist endret:04.12.2020)
Les mer»
Austre del av Hestbrepiggane
Oppnemning av nye representantar til Breheimen nasjonalparkstyre
(Publisert:13.03.2020 Sist endret:04.12.2020)
Les mer»
Tverrådalskyrkja 2088 moh. sett frå Tverrådalen. Tverrådalskyrkja er grensefjell mellom Luster og Skjåk kommunar, og er kanskje det mest kjende fjellet i Breheimen.
Forvaltingsplan for verneområda i Breheimen
(Publisert:22.08.2018 Sist endret:04.12.2020)
Les mer»
Gran på Vigdalstølen (Sagavollen).
Anbod - Uttak av gran i Vigdalen landskapsvernområde
(Publisert:26.02.2018 Sist endret:04.12.2020)
Les mer»
Tiriltunge (Lotus corniculatus)
Endring i Breheimen nasjonalparkstyre for perioden 2016-2019
(Publisert:22.01.2018 Sist endret:04.12.2020)
Les mer»
Spørjeundersøkinga som vart gjennomført i 2016 viser at 3 av 4 nyttar Breheimen til dagsturar.
Breheimen er viktig for lokal verdiskaping
(Publisert:21.09.2017 Sist endret:04.12.2020)
Les mer»
Kyr på beite i setergrenda på Mysubytta.
Høyring - Skjøtselsplan for Mysubytta landskapsvernområde
(Publisert:18.05.2017 Sist endret:04.12.2020)
Les mer»
65 artiklar totalt. Viser treff 1 - 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. >
  9. »
Søk i artiklar