Arbeidsutval

Ein olding i Mørkridsdalen. Tidlegare risa alm
Styret kan velgje å nedsette eit arbeidsutval. Etter styrevedtektene kan arbeidsutvalet handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane.


2016-2019

leiar Marit Aakre Tennø
medlem Anne-Lise Marstein
medlem Elias Sperstad

 

2012-2016:

I konstituerande møte 27.januar 2012 vedtok Breheimen nasjonalparkstyre førebels å ikkje nedsetje eit arbeidutval.


2011:

leiar Rolv Kristen Øygard
medlem Torodd Urnes
medlem Simen Bjørgen
medlem Jorunn Kirketeig
1. varamedlem Rannveig Brennhaug
2. varamedlem Anne Marie Bagstad Jøranli
(Publisert:29.11.2011 Sist endret:14.04.2016)