Møtekalender


Møte i Breheimen nasjonalparkstyre er opne offentlege møte. Sekretariatet sender innkalling til styret per e-post med sakspapir. Møtedokumenta vert også gjort tilgjengelege på heimesida til nasjonalparkstyret.

Etter møtet vert det ført protokoll. Protokollen vil også vere tilgjengeleg på heimesidene til nasjonalparkstyret. Dette er grunnlag for utsending av vedtaksbrev til aktuelle partar. Det vert også sendt kopi av protokoll og vedtaksbrev til Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Lom kommune, Luster kommune, Skjåk kommune og SNO- Skjåk og Luster. Offentlege dokument som ikkje er unnateke frå offentlegheita kan søkast opp via offentleg elektronisk postjournal (OEP).

 

 

Møte nr

Dag / dato

 Tema

1 2017

onsdag 01.03.2017

Vedtaksmøte og temamøte

2 2017

fredag 05.05.2017

Vedtaksmøte, telefonmøte?

3 2017

måndag 19.06.2017
tysdag 20.06.2017

Vedtaksmøte, synfaring og felles styreseminar
Breheimen-, Jostedalsbreen- og
Jotunheimen nasjonalparkstyre

4 2017

torsdag 14.09.2017
fredag 15.09.2017

Vedtaksmøte og synfaring

5 2017

torsdag 05.10.2017?

Vedtaksmøte

6 2017

onsdag 29.11.2017

Vedtaksmøte og temamøteSøknadsfrist
Saker som skal behandleshandsamast av nasjonalparkstyret bør normalt vere sendt nasjonalparkstyret 1 månad før styremøtet. Delegerte saker kan handsamast av nasjonalparkforvaltar.