Styremedlemmer


Medlemmane i nasjonalparkstyret er lokale og regionale politikarar. Skjåk almenning har også ein representant i styret.

Under er ei oversikt over styremedlemar, før og no.

2016-2019

 Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerar 
 leiar Marit Aakre Tennø
Ivar Kvalen
Luster kommune
nestleiar Anne-Lise Marstein
Bjarne Eiolf Holø
Lom kommune
styremedlem Elias Sperstad
Eva Therese Hyrve Bosmen
Skjåk kommune
styremedlem Birgit Bilstad
Jo Trygve Lyngved
Skjåk almenning
styremedlem Jon Olav Kvamme
Helen Hjeraas
Sogn og Fjordane fylkeskommune
styremedlem Ivar Vistekleiven
Anlaug Seljevold Oppland fylkeskommune

Styret vart oppnemnd av Miljødirektoratet 8. februar 2016. Styret konstituerte seg i styremøte den 5. april 2016.


2012-2016:

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerar
leiar Rolv Kristen Øygard Bente Aamot Skjåk kommune
nestleiar Ivar Kvalen Marit Tennø Luster kommune
styremedlem Bjarne Eiolf Holø Anne Lise Marstein Lom kommune
styremedlem Rannveig Brennhaug Stig Aaboen Skjåk almenning
styremedlem Norunn Lunde Furnes Per Kjøllesdal Sogn og Fjordane fylkeskommune
styremedlem Mariann Isumhaugen Eivind Brenna Oppland fylkeskommune

Styret vart oppnemnd av Miljøverndepartementet 20. desember 2011

 

2011:

 Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerar 
 leiar Rolv Kristen Øygard Bente Aamot Skjåk kommune
nestleiar Torodd Urnes Bergljot Buskaker Luster kommune
styremedlem Simen Bjørgen Mai Bakken Lom kommune
styremedlem Rannveig Brennhaug Stig Aaboen Skjåk almenning
styremedlem Jorunn Kirketeig Jarle Skartun Sogn og Fjordane fylkeskommune
styremedlem Anne Marie Bagstad Jøranli Per Ole Lunde Oppland fylkeskommune

 Styret vart oppnemnd av Miljøverndepartementet 17. november 2010

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:04.01.2018)