Høyring skjøtselsplan Høydalen landskapsvernområde

Skjøtselsplanen for Høydalen landskapsvernområde i Lom kommune er lagt ut på høyring.

Frist for innspel: 1. mars 2021.

 

Høyringsdokumenta finn du her.

(Publisert:04.12.2020)