Høyring skjøtselsplan Vigdalen landskapsvernområde.

Breisete i Vigdalen
Breisete i Vigdalen, Foto: Liv Byrkjeland - SNO

Skjøtselsplanen for Vigdalen landskapsvernområde i Luster kommune er lagt ut på høyring.

Frist for innspel: 5. mars 2021.

 

Høyringsdokumenta finn du her.

(Publisert:12.02.2021)