Oppnemning av nye representantar til Breheimen nasjonalparkstyre

Austre del av Hestbrepiggane
Austre del av Hestbrepiggane, Foto: Bjrøn Dalen

Miljødirektoratet har 03.01.2020 oppnemnd nye representantar til Breheimen nasjonalparkstyre. Nytt styre blir konstituert i styremøte onsdag 18.mars 2020. 

Oversikt over nytt styre finn du her. Reviderte vedtekter finn du her.

(Publisert:13.03.2020 Sist endret:24.03.2020)