Nytt nasjonalparkstyre på plass i Breheimen

Det nye nasjonalparkstyret er forvaltningsmyndigheit for eit svært variert og mangfaldig område.
Det nye nasjonalparkstyret er forvaltningsmyndigheit for eit svært variert og mangfaldig område., Foto: Bjørn DalenDet nye nasjonalparkstyret for Breheimen vart konstituert onsdag 18. mars 2020. Marit Aakre Tennø (varaordførar i Luster) vart vald til leiar, og Jo Trygve Lyngved (Skjåk Almenning) vart vald til nestleiar.

Nasjonalparkstyret har til saman seks medlemar, og desse representantane er oppnemnt til å sitje i Breheimen nasjonalparkstyre dei neste fire åra:

Styremedelm Varamedlem Representerer
Marit Akre Tennø Ivar Kvalen Luster kommune
Rolv Enersvold Marit Sletten Lom kommune
Edel Kveen Rolv Kristen Øygard Skjåk kommune
Sonja Øvre-Flo Mark Taylor Vestland fylkeskommune
Ivar Vistekleiven Wenche Haug Almestrand       Innlandet fylkeskommune
Jo Trygve Lyngved        Birgit Bilstad Skjåk Almenning
(Publisert:08.04.2016 Sist endret:24.03.2020)