Skjøtselsplanar

Her er ei oversikt over skjøtselsplanane for lanskapsverneområda kring Breheimen nasjonalpark.

     

Skjøtselsplanar på høyring

 

 
Høydalen landskapsvernområde 

Høyringsfrist 1. mars 2021    
   
   

 

 
     
     
Vigdalen landskapsvernområde 

 Høyringsfrist 5. mars 2021    
   
   
   
   
     
     

Godkjente skjøtselsplanar

 

 
Mysubytta LVO    
Mørkridsdalen LVO    
   
   
(Publisert:04.12.2020 Sist endret:12.02.2021)