Fra: Østvang Tor Jørund[Tor.Jorund.Ostvang@norconsult.com]
Sendt: 15.01.2019 15:37:59
Til: Haug, Astrid Alice
Kopi: Anders Wangen
Tittel: Uthus i Kjurrudalen


Halo igjen! Viser til tlf samt for en halvtime sia. Tiltakshaver er Torunn og Anders Wangen, og eiendommen er «Smedåsgjeltvollen», gnr/bnr 131/354. Beliggenhet; langs veien til Osmovollen, ikke langt fra avkjørselen fra Kjurrudalsveien.  Uthuset (kombinert bod/vedskjul) med en tilbygd do, er oppført på slutten av 70-tallet. En tidstypisk byggesak.  Huset begynner imidlertid å merke alderen, så tiltak er påkrevet. Et ønske, særlig for vinter-/påskeferiebruk, er å få redusert avstanden til doen. Vedlagte tegninger viser ei trekking mot hytta, med ny do i sydenden – og ei utvidelse tilsvarende den lille frittstående boden i den andre enden.  Ny plassering er en drøy halvmeter fra eksist plasserings sydvegg. Den nevnte boden søkes da tatt ned.  – I tillegg til tegning som viser ønskede endringer følger oppmålingstegning, situasjonskart og 2 fotos.  

Jeg tar gjerne en Rørostur om det synes nødvendig.

Hilsen Tor Østvang