Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet.  Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere på vei mot Tjønnglupen.  Foto: Carl S. BjurstedtPå vei mot Åmotsdalshytta på seinvinteren.  Foto: Carl S. BjurstedtPå hjemtur fra Åmotsdalshytta.  Foto: Carl S. BjurstedtTaust vitne om gamle dager - Tanglægeret Foto: Carl S. BjurstedtMoskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind Foto: Vegar Bellingmo

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevisthet der Dovrefjell har representert det evige, utforandrelige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttene, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, indtil Dovre falder!" 

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdete er rikt på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Merk - to praktiske tips:
- Venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!
- Sidene fungerer optimalt i MS Internet Explorer. Interaktivt kart fungerer ikke i Chrome, visning av PDF kun delvis. 


Nyheter

Moskusstien åpnet - vellykket men forblåst

Statssekretær Lars Andreas Lunde skjærer over snora av moskusull og åpner stien offisielt. (Nasjonalparkforvalter Carl S. Bjurstedt strammer snora.)

Omtrent 30 personer deltok i åpningen av moskusstien mandag 26. juni. Stien skal kanalisere trafikk som tidligere har gått innover Stroplsjødalen, for å bedre trekkmulighetene for villreinen ...

(Publisert:27.06.2017 Sist endret:03.07.2017)

Åpning av Moskusstien mandag 26. juni

Dovrefjell nasjonalparkstyre har gleden av å ønske alle interesserte velkommen til et enkelt arrangement for offisiell åpning av Moskusstien. Dato:         &nb ...

(Publisert:20.06.2017)

Protokoll styremøte 15. juni er lagt ut

Denne finner du nå her: Styret (toppmenyen)  -->Møtedokumenter     --> Møtepapirer styremøter        --> Styret 2017 Vedtaksprotokoll og ...

(Publisert:20.06.2017)

Tilleggssak møtet i nasjonalparkstyret 15.6.

Møteinnkalling til 15.6. er nå oppdatert med en tilleggsak: Søknad om vedlikehold av kjøresporet Snøfjelltjønnvegen i Oppdal (sak 39/17). Se forrige nyhet for å finne den i innkalling/sakliste.

(Publisert:14.06.2017)

Innkalling og sakliste til styremøte 15. juni

NB Oppdatert med en tilleggsak - 39/2017 Denne finner du nå her: Styret (toppmenyen)  -->Møtedokumenter     --> Møtepapirer styremøter       ...

(Publisert:08.06.2017 Sist endret:20.06.2017)

Moskusstien blir merket nå

Veivisertavlene skal ut i terrenget. 170X30 10 mm cortanstål, med 50X50 plate som fot (graves ned). Tunge saker- 40 kg ca. Ingolf Røtvei med pakkramme, Eli Grete Nisja løfter tavleenden mens Håvard Rønning fester grep. Oppdal allmenning ved Ingolf og Håvard er leid inn på tjenestekjøp av Statens naturoppsyn til jobben. Eli Grete og fotograf var på befaring for endelig plassering av infotavler (nederst i artikkelen) for stien og for pilegrimsleden ved Jøroskloppa. (Foto: C. S. Bjurstedt)

Moskusstien blir en pilot både på å styre besøkende unna følsomme områder ved hjelp av god tilrettelegging, og på å ta i bruk det nye designet for Norges nasjonalparker i en slik sammenheng. I går ...

CSB (Publisert:31.05.2017 Sist endret:01.06.2017)

Viewpoint Snøhetta åpner 3. juni

Arkitektfirmatet Snøhettas paviljong på "Viewpoint Snøhetta"  ved Dovrefjell nasjonalpark

Viewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta) åpner for sesongen 2017 den 3. juni . Se omtale på villrein.no. Her har du et flott utsyn mot Dovreplatået og Snøhetta.  Det prisbelønnete ...

(Publisert:16.05.2017)

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 8 mai

Protokollen fra møtet i vårt arbeidsutvalg 8.5. ligger nå under Styret  -->Møtedokumenter     --> Møtepapirer AU-møter        --> ...

(Publisert:15.05.2017)

Protokoll fra XO styremøte 24. april

Protokoll fra ekstraordinært styremøte ligger nå under styrepapirer - 2017. Møtet gjaldt uttalelser til verneplan for skytefeltet og reviderte forskrifter for nasjonalparken. Uttalelse til ny ...

(Publisert:19.04.2017 Sist endret:26.04.2017)

Stikkingen i nedre Stroplsjødalen fjernet!

Ikke lett å stikke sammenhengende her. Foto: Statens naturoppsyn / Arne Johs Mortensen

Det har vært vanskelig å stikke i Stroplsjødalen i vinter på grunn av lite snø. Nysnø muliggjorde stikking forrige torsdag, men mildværet etterpå har fått mange av stikkene til å falle ned ...

CSB (Publisert:04.04.2017 Sist endret:05.04.2017)
Vis nyhetsarkiv