Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet.  Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere på vei mot Tjønnglupen.  Foto: Carl S. BjurstedtPå vei mot Åmotsdalshytta på seinvinteren.  Foto: Carl S. BjurstedtPå hjemtur fra Åmotsdalshytta.  Foto: Carl S. BjurstedtTaust vitne om gamle dager - Tanglægeret Foto: Carl S. BjurstedtMoskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind Foto: Vegar Bellingmo

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevisthet der Dovrefjell har representert det evige, utforandrelige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttene, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, indtil Dovre falder!" 

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdete er rikt på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff.

Merk - to praktiske tips:
- Venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!
- Sidene fungerer optimalt i MS Internet Explorer. Interaktivt kart fungerer ikke i Chrome, visning av PDF kun delvis. 


Nyheter

Kongsvoll - Reinheim - Åmotsdalshytta er nå stukket

Stikking fra Åmotdalshytta mot Larstela. Snøhetta t.v., Larseggen t.h. 
(Arkivfoto - Kirsten Thyrum/Dovrefjellrådet)

Løypa er nå stukket. Stikkingen starter i skogbandet ovenfor Kongsvoll.  Fra Reinheim til Åmotdalshytta går stikkingen over Leirpullan - Larsurda og Larstelet. Det er ikke stukket fra ...

CSB (Publisert:24.03.2017)

Styremøte 27. mars - innkalling lagt ut

Innkalling med sakliste og sakspapir er nå lagt ut under møtepapirer styremøter 2017. (22 MB, så vis tålmodighet.) Vi beklager sen utsendelse / utlegging. Dette skyldes sykdom med påfølgende ...

(Publisert:23.03.2017)

Kvisting Kongsvold - Reinheim - Åmotdalshytta

Skiruta mellom Kongsvold, Reinheim og Åmotdalshytta har ikke blitt kvista til vinterferien på grunn av vanskelige snøforhold.  

(Publisert:23.02.2017 Sist endret:23.03.2017)

Fra skytefelt til nasjonalpark – høring

Eksplosivleting i skytefeltet (Foto: Forsvaret)

Fylkesmannen i Oppland har nå lagt verneforslag for tidligere Hjerkinn skytefelt ut til offentlig høring i to alternativer: Nasjonalpark i det meste av tidligere skytefelt og ...

CSB (Publisert:03.02.2017)

Nye oppgaver, ny myndighet til nasjonalparkstyret

<align=left>Nasjonalparkstyret (2 øverste rader) med vara (2 nederste) per januar 2017.<br> 
1. rad - Bengt Fasteraune (Dovre, leder), Ståle Refstie (Sunndal, nestleder), Ingvill Dalseg (Oppdal), Mariann Skotte (Lesja), Hilde Frankmo Tveråen (Folldal), Magnhild Vik (Rauma)<br>
2 rad - Sidsel Rykhus (MR FK), Rolf Jonas Hurlen (Nesset) Kurt Fossum (Tynset), Ellen Haugen Bergsrønning (S-T FK), Iver Erling Støen (OP FK), Bård Sørdal Grasbekk (HE FK)<br>
3 rad - Ola Husa Risan (Oppdal) Synnøve Helland (Oppdal), Toril Melheim Strand (Nesset), Ole Kjell Talberg (Rauma), Jann Erik Dalum, Inger-Lise Vorkinn
<br>4 rad - Egil Eide (Folldal), Merete Myhre Moen (Tynset), Rune Krogh (S-T), Arild Johannes Iversen (MR), Wenche Kristin Haug Almestrand (OP), Gunn Randi Fjæstad (HE)

Nasjonalparkstyret har nå fått nye oppgaver og ny myndighet fra Miljødirektoratet. Det dreier seg om retting av forhold og inngrep som skader verneverdiene og mulighet for å bruke tvangsmidler i ...

CSB (Publisert:31.01.2017)

Møteplan 2017

Møteplanen (lenke i boksen "Aktuelt" til høyre) er nå oppdatert for 2017.

(Publisert:31.01.2017)
Vis nyhetsarkiv