Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet.  Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere på vei mot Tjønnglupen.  Foto: Carl S. BjurstedtPå vei mot Åmotsdalshytta på seinvinteren.  Foto: Carl S. BjurstedtPå hjemtur fra Åmotsdalshytta.  Foto: Carl S. BjurstedtTaust vitne om gamle dager - Tanglægeret Foto: Carl S. BjurstedtMoskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind Foto: Vegar Bellingmo

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevissthet der Dovrefjell har representert det evige, uforanderlige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttende, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, inntil Dovre falder!"

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Merk - to praktiske tips:
- Venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!
- Sidene fungerer optimalt i MS Internet Explorer. Interaktivt kart fungerer ikke i Chrome, visning av PDF kun delvis. 


Nyheter

Ny medarbeider på Hjerkinn

Rebecca er godt kjend med rein. Tamrein, rett nok. (Foto: Olav Vaagaasøydegard)

Rebecca Nedregotten Strand har takka ja til stillinga som informasjonsarbeidar for Dovrefjell og Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Denne stillinga er ei prosjektstilling i 2 1/2 år, eit hovudmål ...

CSB (Publisert:15.11.2017)

Postlista (snart) ajour

Det er Fylkesmannen som journalfører og arkiverer våre dokumenter, og særlig i 2015 og 2016 har det vært etterslep på journalføring spesielt av utgående post, grunnet manglende kapasitet hos arkivet ...

(Publisert:15.10.2017)

Statsbudsjettet 2018: Buss på Snøheimvegen

Kø for Snøheimbussen - også i framtida.  (Foto DNPS/CSB)

I miljøverndepartementets budsjettproposisjon framgår at "Klima- og miljødepartementet går inn for at Snøheimvegen ikkje blir fjerna og tilbakeført naturen, men blir liggjande slik at trafikken inn ...

CSB (Publisert:12.10.2017 Sist endret:15.10.2017)

Protokoller styremøte 2.10. er klare

Hit, men ikke lenger!

Denne finner du nå her: Styret (toppmenyen)  -->Møtedokumenter     --> Møtepapirer styremøter        --> Styret 2017 Direkte lenke ...

Carl S. Bjurstedt (Publisert:04.10.2017 Sist endret:15.10.2017)

Innkalling styremøte 2. oktober

Snøhetta - skyer driv (Foto CSB)

Denne finner du nå her: Styret (toppmenyen)  -->Møtedokumenter     --> Møtepapirer styremøter        --> Styret 2017 Direkte lenke her...

(Publisert:26.09.2017 Sist endret:04.10.2017)

Prosjektstilling informasjon - søkerliste

Søknadsfristen er nå gått ut og det kom 20 søknader - 9 kvinner og 11 menn, (en mann har senere trukket søknaden pga aksept av annen jobb) med et aldersmessig tyngdepunkt rundt 40. Det er en god del ...

(Publisert:14.09.2017 Sist endret:04.10.2017)

Arbeidsutvalget 28.8. - protokoll

Protokoll fra (telefon-)møte i arbeidsutvalget ligger nå ute - lenke til PDF... (vedtaksprotokoll) Du finner alltid disse dokumentene under / Styret / Møtedokumenter&nbs ...

(Publisert:12.09.2017 Sist endret:04.10.2017)

Moskusstien åpnet - vellykket men forblåst

Statssekretær Lars Andreas Lunde skjærer over snora av moskusull og åpner stien offisielt. (Nasjonalparkforvalter Carl S. Bjurstedt strammer snora.)

Omtrent 30 personer deltok i åpningen av moskusstien mandag 26. juni. Stien skal kanalisere trafikk som tidligere har gått innover Stroplsjødalen, for å bedre trekkmulighetene for villreinen ...

(Publisert:27.06.2017 Sist endret:04.10.2017)

Åpning av Moskusstien mandag 26. juni

Dovrefjell nasjonalparkstyre har gleden av å ønske alle interesserte velkommen til et enkelt arrangement for offisiell åpning av Moskusstien. Dato:         &nb ...

(Publisert:20.06.2017 Sist endret:04.10.2017)

Protokoll styremøte 15. juni er lagt ut

Denne finner du nå her: Styret (toppmenyen)  -->Møtedokumenter     --> Møtepapirer styremøter        --> Styret 2017 Vedtaksprotokoll og ...

(Publisert:20.06.2017 Sist endret:04.10.2017)
Vis nyhetsarkiv