Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet.  Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere i Tjønnglupen, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Innover Åmotsdalen på seinvinteren, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP. Larseggen, Drugshøi og Storskrymten bak. (FOTO: C.S. Bjurstedt)På hjemtur fra Åmotdalshytta, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Taust vitne om gamle dager, Tanglægeret, Knutshø LVO (FOTO: C.S. Bjurstedt)Moskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind, Eikesdalsvatna LVO. De vestligste delene av verneområdene, fra Sunndalen, Øksendal og Eikesdal, er topptureldorado!  Foto: Vegar BellingmoFullmånen midt i Håmmardalen påskeaften 2018, fra Hildrehjellen i Linndalen, Åmotan-Grøvudalen LVO. Håmmardalen ligger i nasjonalparken, S for Dindalshytta. \n(FOTO: Anine Kierulf)

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevissthet der Dovrefjell har representert det evige, uforanderlige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttende, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, inntil Dovre falder!"

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Merk - to praktiske tips:
- Venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!
- Sidene fungerer optimalt i MS Internet Explorer. Interaktivt kart fungerer ikke i Chrome, visning av PDF kun delvis. 


Nyheter

Markering av utvidet vern 29. september

Markering av vern av tidligere Hjerkinn skytefelt - viewpoint Snøhetta lørdag 29. september kl. 15:30 Dovrefjell nasjonalparkstyre har gleden av å invitere til markering av at det tidligere ...

CSB (Publisert:14.09.2018 Sist endret:13.09.2018)

Ferdsel i tidligere Hjerkinn skytefelt (ENDRET)

Snøheimbussen foran Snøhetta (Foto: Fylkesmannen i Oppland)

Det tidligere Hjerkinn skytefelt ble vernet som nasjonalpark og landskapsvernområde veg Kgl.res. 20. april 2018. Verneforskriftene bestemmer at vegene i området er stengt for motorisert trafikk, med ...

(Publisert:08.05.2018 Sist endret:17.09.2018)

Ekstra kontroll i lokale verneområde

Illustrasjonsbilete (Foto: R.N.Strand)

Statens Naturoppsyn prioriterer i haust spesielt kontroll med inngrep og byggesaker i verneområda i Rondane, Dovre, Dovrefjell-Sunndalsfjella og Breheimen nasjonalpark. Prioriteringa skjer etter ...

DNPS / RNS (Publisert:20.08.2018)

På leit i øydelagde fangstgroper

Tilsette ved Norsk Villreinsenter studerer fangstgropa som vart øydelagd under kabelgraving. (Foto: R.N.Strand)

Korleis såg fangstgropene på Dovrefjell ut då dei var i bruk, og kor gamle er dei? Ulovleg graving øydela to freda kulturminne i haust. No kan arkeologar finne svara på spørsmål om fortida i det som ...

R.N.Strand (Publisert:16.08.2018 Sist endret:17.08.2018)

Styret åpner for sykling på Vålåsjøhøvegen under villreinjakta

På tur på Vålåsjøhøvegen, 28. juli 2008. (Foto: Carl S. Bjurstedt ©)

Under årets villreinjakt (20.8.-17.9.) blir det lov til å sykle på Vålåsjøhøvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern. Det har styret for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark vedtatt i ...

Reb S (Publisert:15.08.2018 Sist endret:17.08.2018)

La stå...

Temperaturlogger og merking

Forskerne inntar Dovrefjell nå. Noen av dem setter ut installasjoner som bør få stå i fred. Så ser du noe "rart", ikke begynn å fikle! Med mindre det åpenbart er søppel - da tar du det med deg.

(Publisert:26.06.2018 Sist endret:15.08.2018)

Protokoll styremøte 11. juni

Protokollen er nå klar og ligger som vanlig under Styret > Møtedokumenter > Møtedokumenter styremøte > 2018. Direkte lenke... Grunnet tekniske problem er denne gang ikke protokoll med ...

(Publisert:20.06.2018 Sist endret:15.08.2018)

Styremøte 11. juni

Tilbake mot Snøheim etter tidlig sommerskitur (5.7.2015!) på Snøhetta-Vesttoppen.

Innkallingen er nå klar og finnes som vanlig under Styret - Møtepapirer. Flertallet saker knytter seg til motorferdsel i de nye verneområdene, da spesielt Snøheimvegen. Møtet er på Hjerkinn.

CSB (Publisert:05.06.2018 Sist endret:15.08.2018)

Arbeidsutvalget 7. mai - skepsis til ekspertutvalget

Det var kun en sak i dette møtet - uttalelse til til ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Finnes på vanlig plass under ...

CSB (Publisert:23.05.2018 Sist endret:15.08.2018)

Moskusstien på nett!

Velkommen til Moskusstien på Dovrefjell (Foto: AJM)

Vi har nå produsert og lagt ut informasjon om Moskusstien på norsk, engelsk og tysk. Se lenkene moskusstien.no   muskoxtrail.no moschusochsenweg.no

CSB (Publisert:16.05.2018 Sist endret:15.08.2018)
Vis nyhetsarkiv