Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet.  Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere i Tjønnglupen, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Innover Åmotsdalen på seinvinteren, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP. Larseggen, Drugshøi og Storskrymten bak. (FOTO: C.S. Bjurstedt)På hjemtur fra Åmotdalshytta, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Taust vitne om gamle dager, Tanglægeret, Knutshø LVO (FOTO: C.S. Bjurstedt)Moskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind, Eikesdalsvatna LVO. De vestligste delene av verneområdene, fra Sunndalen, Øksendal og Eikesdal, er topptureldorado!  Foto: Vegar BellingmoFullmånen midt i Håmmardalen påskeaften 2018, fra Hildrehjellen i Linndalen, Åmotan-Grøvudalen LVO. Håmmardalen ligger i nasjonalparken, S for Dindalshytta. \n(FOTO: Anine Kierulf)

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevissthet der Dovrefjell har representert det evige, uforanderlige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttende, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, inntil Dovre falder!"

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Merk - venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!


Nyheter

Møte i nasjonalparkstyret 12. april 2021

God påske! (Foto: CSB)

Innkallingen er sendt ut og ligger på vanlig plass under styrepapirer. Kan også lastes ned her ...

CSB (Publisert:31.03.2021)

Arbeidsutvalget 22.2.2021

Møte ble kalt inn på kort varsel og ikke annonsert her. Innkalling og protokoll finner du nå på vanlig sted ...

(Publisert:24.03.2021 Sist endret:31.03.2021)

Stilling som nasjonalparkforvalter - Søkerliste

Fra kontoret ser vi bl.a. Snøhetta.

Det er nå ledig en stilling som nasjonalparkforvalter for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Søknadsfristen gikk ut 21. februar. Offentlig søkerliste her ...  Du finner annonsen og søknadsopplysning ...

Carl S. Bjurstedt (Publisert:01.02.2021 Sist endret:31.03.2021)

Besøksstrategi - høring avsluttet- les uttalelsene

Høringen er nå avsluttet.  Høringsuttalelsene finner du her ...  (Det vil nok vare fram mot 20.2. før vi har fått alle.)

(Publisert:15.02.2021 Sist endret:31.03.2021)

Royal Marines får ikke kjøre

I ekstraordinært styremøte 11. januar opprettholdt nasjonalparkstyret avslaget på søknaden fra Forsvaret v/ HV-11 på vegne av UK Royal Marines om motorferdsel i samband med trening i verneområdene. ...

(Publisert:03.02.2021 Sist endret:31.03.2021)

Protokoll styremøte 11.1.2020 er klar.

Du klikker på "Styredokument" i boksen til høye på forsiden og blar deg videre til rett møte.

(Publisert:11.01.2021 Sist endret:31.03.2021)

Styremøte 11.1.2021

Royal Marines Winter Training in Norway

Du klikker på "Styredokument" i boksen til høye på forsiden og blar deg videre til rett møte.

(Publisert:07.01.2021 Sist endret:31.03.2021)

Styremøte 7. desember 2020 - PROTOKOLL

Velkommen inn - Snøhetta

Protokollen er nå godkjent og er nå sendt ut og finnes på vanlig plass under møtepapirer... Vedtakene var i tråd med innstillingene i alle saker. Vi har nå fått tilbake muligheten for å lage samlet ...

(Publisert:30.11.2020 Sist endret:31.03.2021)

Årsrapport for 2020 fra SNO til Dovrefjell nasjonalparkstyre

Statens naturoppsyn gir årlig en rapport om innsatsen i verneområdene til nasjonalparkstyret. Last ned rapport ...

(Publisert:09.12.2020 Sist endret:31.03.2021)

Besøksstrategi for Dovrefjell - HØRING - NY frist 15.2..

Utkast til Besøksstrategi for verneområdene på Dovrefjell er nå lagt ut for høring. Besøksstrategien er nasjonalparkstyrets strategi for å styre og kommunisere med brukere og besøkende. Den er også ...

(Publisert:20.11.2020 Sist endret:31.03.2021)
Vis nyhetsarkiv