Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet.  Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere i Tjønnglupen, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Innover Åmotsdalen på seinvinteren, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP. Larseggen, Drugshøi og Storskrymten bak. (FOTO: C.S. Bjurstedt)På hjemtur fra Åmotdalshytta, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Taust vitne om gamle dager, Tanglægeret, Knutshø LVO (FOTO: C.S. Bjurstedt)Moskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind, Eikesdalsvatna LVO. De vestligste delene av verneområdene, fra Sunndalen, Øksendal og Eikesdal, er topptureldorado!  Foto: Vegar BellingmoFullmånen midt i Håmmardalen påskeaften 2018, fra Hildrehjellen i Linndalen, Åmotan-Grøvudalen LVO. Håmmardalen ligger i nasjonalparken, S for Dindalshytta. \n(FOTO: Anine Kierulf)

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevissthet der Dovrefjell har representert det evige, uforanderlige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttende, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, inntil Dovre falder!"

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Merk - venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!


Nyheter

Blir moskusen den nye Trolltunga?

Den verdenskjente naturprogramskaperen Sir David Attenborough har satt telelinsa mot moskusen. Dovrefjell nasjonalparkstyre og Fylkesmannen tror det kan gi utfordringer, og vil gi turfolk informasjon ...

MS/CSB/MVO/OKB (Publisert:25.02.2020)

Administrativt kontaktutvalg - besøksstrategi

Asgeir Meland orienterer faglig kontaktutvalg om besøksstrategi. Hjerkinn, 29.1.2020.

Dette utvalget består av administrativt ansatte medlemskommunene, aktuelle fylkesmenn og villreinforvaltningen, og fungerer som en faglig ressurs og diskusjonsforum for forvalterne Utvalget møttes ...

(Publisert:24.02.2020)

JOBBE MED INFORMASJON, FJELL OG FOLK RUNDT DOVREFJELL OG RONDANE?

Nasjonalparkmoniumentet, Hjerkinnhø. (Foto: CSB / DNPS)

Hvis du vil være med å jobbe med verneområdeinformasjon for Dovrefjell og Rondane og utvikle Besøkssenter villrein, alt med base på Hjerkinn, må du lese videre!

(Publisert:10.01.2020 Sist endret:24.02.2020)

Styremøte 9.12.2019 - innkalling / protokoll

Styreinnkallingen til og protokollen fra møte 9.12.2019 er nå lagt ut. På vanlig plass under styrepapirer. Direkte lenke...

(Publisert:06.12.2019 Sist endret:24.02.2020)

Portalskilt på plass

Portalskiltet foran Snøhettautsikten på plass!
Serie fra V: Hentes hos Frank Smed, Oppdal - Martin Hjerkind løfter det av - Alvdal maskin graver hull, retter av bunnen og heiser på plass.

Da er portalskiltet foran utsikten fra villreinsenteret på plass. Tør vi tippe det blir neste sommers selfieplass...?

Carl S. Bjurstedt (Publisert:24.10.2019 Sist endret:24.02.2020)

Tagger(en?) tatt

Opplysningene om reglene for sykling på dette skiltet er systematisk tagget ned i sommer.

Fredag 27.9.ble en person observert av SNOs oppsyn mens vedkommende tagget plakaten. Oppsynet fikk observert handlingen og notert bilnummer og antatt identitet, men personen unndro seg kontakt med ...

(Publisert:21.10.2019 Sist endret:24.02.2020)

Protokoll styremøte 30.9.2019

Protokoll fra møtet er nå godkjent. Alle vedtak var som innstillingene. Ligger på vanlig plass under møtepapirer, direkte lenke...

(Publisert:16.10.2019 Sist endret:24.02.2020)

Transport til hytter ved Tverrfjellet - høring frist 26.11.

Søndre Snøfjellstjønna. Tverrfjellet ligger bak i tåka.

Høringsforslag til delrevisjon av forvaltningsplanen for Dovrefjell hva gjelder transport til hyttene ved Tverrfjellet og eventuell godkjenning av kjørespor dit sendes på høring med frist 26.november ...

CSB (Publisert:15.10.2019 Sist endret:24.02.2020)

Styremøte 30. september - innkalling

Grøvudalshytta (hovedhytta). Påbygg ønskes mot fotografen, til venstre for den en-etasjes fløyen.

Innkallingen er nå klar og ligger som vanlig under styresaker. Direkte lenke...

(Publisert:23.09.2019 Sist endret:24.02.2020)

Statens naturoppsyn har anmeldt hærverk

Teksten som er tagga: Sykling er ikke tillatt i verneområdene,med unntak av perioden 1. juni til 15. juli hvor du kan sykle på Snøheimvegen og Vålåsjøhøvegen.
Ikke bruk droner eller elsykkel i verneområdene.

I fjor høst og i sommer har vi slitt med hærverk på våre informasjonsskilt ved Snøheimvegen og delvis ved Vålåsjøhøvegen. Det er tydeligvis (trolig) én person som irriterer seg så kraftig over et ...

(Publisert:06.09.2019 Sist endret:24.02.2020)
Vis nyhetsarkiv